دوره های آموزشی ما

در این موسسه طیف متنوعی از دوره های آموزش زبان با اهداف گوناگون ارایه میگردد. از جمله این دوره ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-         دوره های مکالمه عمومی

-         دوره های تخصصی IELTS، TOEFL، GMAT، GREو Business

-         دوره های مکالمه زبان فرانسه

-         دوره های بحث آزاد و فیلم

arda.jpg