دوره های خارج از مرکز

دوره های عمومی در قالب کلاسهای اقماری برای شرکت ها ، سازمان ها و دانشگاه ها ارائه می گردد .در دوره های اقماری جزوات انحصاری و پکیجهای آموزشی طبقه بندی شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 دوره های پیشرفته Writing  و  English Telephoningویژه مدیران، از دیگر دوره های تخصصی خارج از مرکز می باشد.

saeed.jpg