دوره های مکالمه عمومی

دوره های مکالمه در این موسسه EFL Oriented می‎باشد.

هدف از شرکت در این دوره ها فراگیری زبان عمومی به منظور انجام مکالمات و محاورات روزمره است. دوره های فراگیری مکالمه عمومی در چهار گروه ارایه میشود:

-  کلاسهای فشرده

-   کلاس های سه روز در هفته

-  کلاسهای دو روز در هفته

-  کلاسهای آخر هفته (Weekend)

 

 متقاضیان به فراخور  وقت آزاد خود امکان انتخاب هر یک را دارا هستند.

در این دوره ها در کنار کتاب اصلی در هر ترم کتاب های جانبی  Story, Vocabulary و Listeningمتناسب با همان ترم مورد تدریس قرار میگیرند. در هر ترم زبان آموزان موظف به گذراندن امتحانات میان ترم و پایان ترم میباشند و بدیهی است که تنها در صورت کسب امتیاز لازم در آزمون های کتبی و شفاهی موفق به پشت سر گذاشتن ترم مربوطه خواهند شد.

از دیگر امتیازات بارز کلاس های مکالمه عمومی در این موسسه کم جمعیت بودن کلاسها میباشد.

mohsen2.jpg