استرداد شهریه و مرخصی بین ترم

◄      تا 1 هفته قبل از شروع کلاسها استرداد شهریه بدون کسر هیچگونه مبلغی امکان پذیر است. بعد از شروع کلاسها ، استرداد شهریه و یا انتقال آن به ترمهای بعدی امکان‎پذیر نمی باشد. زبان‎آموزانی که بعد از تاریخ ثبت‎نام و یا بعد از شروع کلاس ثبت‎نام می نمایند امکان استرداد و یا انتقال شهریه به ترم بعد را  نخواهند داشت.

ارائه اصل قبض رسيد ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامي است.

     زبان آموزان سطوح Pre-Intermediate به بالا، در صورتی که نمره آخرین ترم آنها 75 به بالا باشد (و یا مشروط نشده باشند) می توانند تا یک ترم مرخصی بگیرند. در صورتی که مرخصی آنها بیشتر از 1 ترم شود باید مجددا با آزمون تعیین سطح وارد سیستم شوند.

زبان آموزان سطوح Elementary و Starter، به علت حساسیت سطوح ابتدایی تحصیل زبان، مجاز به داشتن مرخصی نمی باشند و در صورت وقفه حتی به مدت یک ترم، نیازمند تعیین سطح مجدد خواهند بود.

 ◄    بر اساس  تقویم سالیانه گلدیس، تمامی تعطیلات از قبل پیش بینی شده است و در پایان هر ترم ازیک هفته تا ده روز تعطیلات برای زبان آموزان در نظر گرفته شده و هرگونه تعطیلی غیرمنتظره متعاقبا از طريق سایت و برد کلاسها و راهروها اطلاع رساني خواهد شد.

استرداد شهریه و تصفیه حساب

milad.jpg