مقررات آزمون ها

آزمونهای میان ترم و پایان ترم در تقویم سالیانه گلدیس مشخص شده و در ابتدای هر ترم تاریخ ها مجددا به زبان آموزان یاد آوری می شود، از اینرو  در صورت غیبت در آزمون میان ترم و پایان ترم، آزمون مجددی برگزار نخواهد شد و زبان آموز نمره آن را از دست می دهد .

فرایند ارزیابی در گلدیس بر پایه ی جدول زیر می باشد :

مجموع

فعالیت

کلاسی

آزمون

کتاب داستان

آزمون

پایان ترم

آزمون

میان ترم

سطح

100

34

6

40

20

Starter – Upper Intermediate

100

40

--

30

30

Advanced

 

 

●   زبان آموزان در صورت کسب نمره 75 و یا بالاتر قبول ( Pass) و در صورت گرفتن نمره پایین تر از 70 (Fail ) خوانده می شوند. نمره 70 تا 75 قبول مشروط (Conditional Pass ) می باشد که در ان صورت زبان آموز باید در ترم بعدی نمره بالاتر از 75 کسب کند.

قوانین آزمون زبان گلدیس

parastoo6.jpg